פיגמנטים לציפויים

פיגמנט הוא מקור חשוב לצבעים בציפויים, כלומר חומר צביעה בציפויים, וחומר משני המעצב סרטים. פיגמנטים יכולים להקנות לסרט הציפוי כוח מסתור וצבע מסוים, וחשוב מכך, יכולים להגדיל את תכונות המגן של הציפוי.